Přeskočit na obsah

Dobrovolný svazek obcí Nový Jáchymov a Otročiněves

PÁR SLOV ÚVODEM

Svazek obcí Nový Jáchymov a Otročiněves vznikl v roce 2020.
Důvodem vzniku svazku je společný záměr, zajistit v obou obcích zásobování vodou z přivaděče Želivka.

V současné době jsou obce zásobovány z místních pramenišť, které svojí vydatností, hlavně v letních měsících nezvládají dodat do vodovodního řádu vodu v dostatečném množství a kvalitě.

Vzhledem k předpokládanému rozvoji obou obcí, je nezbytné pro budoucí výstavbu zajistit posílení zásobování vodou, o což se má postarat nově vzniklý svazek obcí.

Znak obce Nový Jáchymov
Znak obce Otročiněves